Menu

Zapiski z zielonego zeszytu

Radość, miłosierdzie, spokój, który przekracza wszelkie poznanie :-)

2. Modlitwy

1 styczeń 2016 - Modlitwa

nikt1977

9dh40gnwhs4christianjoudrey

Ukochany Ojcze, w Twoje ręce oddaje swe życie. Tobie oddaje każdy mój oddech. Tobie poddaje każdy mój gest. W Twoje ręce powierzam każde moje słowo. Zrób ze mną co zechcesz. Poślij tam, gdzie chcesz, bym był. Bo tylko Twoją wolą chcę żyć. Bo tylko w Twoim świetle chcę iść przez świat. W Twojej Obecności chcę przeżywać każdą chwilę swojego życia. Aż do czasu, gdy w swojej łasce, powołasz mnie z Tego ziemskiego życia, bym poznał Cię tak, jak Ty mnie znasz od początku czasu. 

Amen. 

31 grudzień 2016 - Modlitwa

nikt1977

 photo1475527588268e6a157656e351

Błogosławiony Ojcze, jak wspaniale jest widzieć święte owoce Twojej Obecności! Jak wspaniale jest widzieć tylu młodych, rozpalonych ogniem Twojego Ducha! Wielbiących Twoje imię! Oddających Tobie życie! Jakże wspaniale jest widzieć tą radość i spokój płynący z ich serc, w których nie ma miejsca na nic, poza Tobą. To oni będą w przyszłości dawać świadectwo Twej niezmierzonej łaski. To oni swoim życiem pokażą, że nie umarłeś, że jesteś w nas, że nas prowadzisz. A pamięć o Tobie, będzie w Twoim ludzie, po wszystkie czasy.

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za przepiękny dar pojednania z Tobą. Za moment, w którym mogłem wyznać swe grzechy. I po raz kolejny poczuć nieskończoną pełnię miłości Ojca. Mogłem odczuć, jak bardzo mnie kochasz. Jak bardzo chcesz, bym ja żył tylko dla Ciebie. By moje oczy zwrócone były na Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. I żadna moja nieprawość nie jest dla Ciebie przeszkodą. Nic nie może mnie od Ciebie oddzielić. Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Wszechmogący Panie, mój Ojcze, nie jestem w stanie słowami wyrazić mej wdzięczności. Mej radości. Mego uwielbienia za Twe wspaniałe dary, które nam przygotowałeś. Za dziedzictwo, które nam przeznaczyłeś. Które stanie się nasze, o ile przyjmiemy to, co jest Twoją wolą dla nas. O ile zaprzemy się samych siebie, weźmiemy swój krzyż i będziemy naśladować Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Więc od teraz, Ojcze, tak chcę żyć. Nie chcę niczego, co nie jest Twoją wolą. Nie chcę tego, co sam sobie wybieram. Chcę jedynie Ciebie. Twojego światła. Radości. Miłości. Pokoju. Życia. Wypełnij mnie swoją Obecnością tak, by na nic innego nie było już miejsca. By nie było już mnie. A jedynie Ty. Na zawsze. Ten, Który Jest.

Amen.

29 grudnia 2016 - Modlitwa

nikt1977

sllxyh3gzihaleyphelps

Ukochany Ojcze, me serce wypełnia radość! Me serce wypełnia pokój! Me serce wypełnia miłość! Ty wypełniasz me serce! Ty wypełniasz mnie całego! Ty wypełniasz mnie swoim światłem, które rozprasza wszelki mrok. Które leczy wszelkie rany. Które przywraca wzrok. Które przywraca słuch. Które daje życie. W którym nie ma grzechu i śmierci. W którym nie ma mnie. A jesteś jedynie Ty. Odpowiedź na wszelkie pytania. Lekarstwo na wszelkie choroby. Wolność. Radość. Pokój. Miłość. 

Sprawiedliwy Ojcze, te wszystkie słowa są tak ułomne! Tak bardzo niepasujące do tego, jak objawiłeś się w moim życiu! A jednak nie przestają płynąć. I będę Cię wielbił w ten, niedoskonały, sposób, do mego ostatniego oddechu. Do ostatniej sekundy jaką, w Twej niewyobrażalnej łasce, mi przeznaczysz, będę śpiewał pieśni wielbiące Twe imię. Głoszące Twą wielkość. Bo godzien jesteś wszelkiej chwały. I, mimo tego, że żadne, nawet najwspanialsze uwielbienie, niczego nie może dodać do Twej pełnej doskonałości, to me serce nie potrafi już inaczej. I żyje tylko po to, by wychwalać swego Pana. By śpiewać pieśni uwielbienia Temu, do którego należy. I choć wydaje się to niemożliwe, to z każdym oddechem wielbię Cię bardziej. Oddaje Ci się jeszcze mocniej. Miłuję Cię, Ojcze, jeszcze mocniej. Aż do dnia, gdy powołasz mnie do siebie. I w Twojej łasce, poznam Cię tak, jak Ty mnie znasz od początku czasu. 

Więc, miłosierny Ojcze, rób ze mną to, co jest Tobie miłe. Posyłaj mnie tam, gdzie chcesz bym był. Wkładaj w me usta słowa, które chcesz aby zostały powiedziane. Bo cały jestem Twój. Bo należę tylko do Ciebie. I chcę tego, co Ty dla mnie chcesz. A Twoja wola jest mą wolą. Bo nie żyję już ja, lecz żyjesz we mnie Ty. Nie ma już dwóch, lecz na zawsze Jeden. Ten, Który Jest.

Amen. 

26 grudzień 2016 - Modlitwa

nikt1977

 nin6d23px5kedwinandrade

Sprawiedliwy Ojcze, jakże niezbadane są Twoje wyroki! Jakże złudna jest nasza własna ocena tego, co dla nas przygotowałeś! Jakże często, to co zdawało się przekleństwem, okazywało się przepięknym zaproszeniem do oddania Tobie życia. Jakże często smutek i żal okazywał się wspaniałym narzędziem, w Twoich rękach, by ukazać nam radość, która nie przemija. Jakże często kłamstwo i obłuda okazywała się drogą, która prowadziła do poznania Prawdy, w której staliśmy się wolni. Jakże często zło, w Twoich rękach, zmieniało się w przepiękny dar miłosierdzia, przynoszący spokój, przekraczający wszelkie poznanie. Jakże często śmierć była drogą prowadzącą do życia w Tobie i dla Ciebie. 

Dlatego, przenajświętszy Ojcze, broń mnie przed złudzeniem, iż mogę zrozumieć Twoje ścieżki. Że wiem, co jest dla mnie lub moich bliźnich dobre, albo złe. Broń mnie przed arogancją, w której wydaje mi się, że wiem, gdzie jesteś, a gdzie Cię nie ma. Broń mnie przed wiarą w myśli, które raz z radością mówią, że jesteś blisko mnie, by za chwilę oznajmić, że o mnie zapomniałeś.

Bo nie chcę znać niczego poza Tobą, mój Ojcze. W Twoje ręce składam swoją wolę. W Twoje ręce oddaje swoje życie. Zrób ze mną to, co jest Tobie miłe. Bo w Twoim świetle chcę żyć. W Twojej miłości. W Twojej Obecności. W Twoim pokoju. Teraz i na wieki wieków.

Amen.

25 grudzień 2016 - Modlitwa

nikt1977

ffucbxj6rgybenjaminlambert

Miłosierny Ojcze, tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, byś został tylko Ty. Jedynie Ty. By nie było miejsca na moją wiedzę. Moje opinie. Moje prawa i obowiązki. Na moje osiągnięcia i sukcesy. Na moje porażki. Na moją arogancję, pychę i pokorę. Na moją niewiedzę i poddanie. Na moje pragnienia i oczekiwania. Na moją euforię i rezygnację z działania. By nie było już miejsca na mnie. By nie było już dla mnie grzechu i śmierci. A jedynie Ty. Na zawsze Ten, Który Jest. 

Amen.

© Zapiski z zielonego zeszytu
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci